Doorslaand vocht komt voor wanneer regenwater uw woning binnendringt via zwakke plekken als scheuren, barsten of kieren in de gevel, of zelfs via onbehandelde poreuze bakstenen. Muren kunnen op deze manier honderden liters vocht absorberen. Doordat het water ‘ingang’ naar binnen krijgt, blijft niet alleen de buitenmuur vochtig, maar slaat dit vocht door naar de binnenmuur. Dat vocht beschadigt zowel de muren zelf als hun afwerking. Daarnaast veroorzaakt het vochtplekken, zal het niet lang wachten zijn op de schimmel en is er kans op zoutkristallisatie op de muur. Doordat de muren vochtig blijven, verlagen zowel het isolatiegehalte als de waarde van uw woning. U krijgt hogere rekeningen voorgeschoteld en op termijn kan u gezondheid lijden in een dergelijk te vochtig binnenhuis klimaat.

Eerst diagnose dan vochtbestrijding

doorslaand vochtVoor een blijvend oplossing van uw vochtprobleem, moet u eerst een duidelijk beeld hebben van de symptomen en de achterliggende oorzaak. Alleen iemand met extensieve expertise en ervaring, gewapend met professionele meetapparatuur kan u een accuraat rapport van het vochtprobleem voorzien. Daarvoor kunt zich beroepen op de gratis vochtdiagnose van Dryhouse. We controleren de buitenmuren op schade aan voegwerk, barsten en gaten in de muur en hoe waterdoorlatend de bakstenen zijn. Ook controleren we de binnenmuren op de aanwezigheid van vocht. Zo kunnen we bepalen of u last heeft van doorslaand vocht of een ander vochtprobleem en kan de juiste behandeling voorgesteld worden.

Hoe doorslaand vocht bestrijden?

Een langdurig effectieve behandeling van doorslaand vocht is een proces van meerdere stappen. We starten met een grondige reiniging van de gevel, gevolgd door het herstellen van scheuren, barsten of gaten en waar nodig verzorgen we nieuw voegwerk of vervangen we kapotte bakstenen. Eens de gevel weer als nieuw is impregneren we de muur met een laag vochtwerend middel. Op deze manier wordt het onmogelijk voor regenwater om nog in de herstelde muur binnen te sijpelen.